عمومی

سؤالات مسابقه ملی قرآنی ماه رمضان ۱۴۴۳

بسم الله الرحمن الرحیم
سؤالات مسابقه ملی قرآن کریم
مؤسسه قرآن و عترت بیت الامیر علیه السلام برگزار میکند(شعبه بنی هاشم)
پس از اتمام آزمون روانخوانی قرآن کریم ،اینک سؤالات کتبی در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد …

 

۱- کدامیک از گزینه های زیر درباره منافقین نیست ؟ ( آیات ۷ تا ۱۱ سوره بقره )

الف) یخادعون الله والذین آمنوا

ب) و إذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا إنّما نحن مصلحون

ج) ختم الله علی قلوبهم

د)فی قلوبهم مرضٌ

۲-اولویت در انفاق باید به چه صورت باشد؟ (آیه ۲۱۵ بقره)

الف) یتیمان- نیازمندان- پدر و مادر – در راه ماندگان

ب) بستگان نزدیک – پدر و مادر- ایتام – نیازمندان

ج) نیازمندان – پدر و مادر و درراه ماندگان – ایتام

د) پدر و مادر – بستگان نزدیک – یتیمان – نیازمندان و در راه ماندگان

۳-خداوند عمل کسانی را که خالصانه در راه او انفاق می کنند چگونه مثل زده است؟ )آیه۲۶۱ سوره بقره(

الف)همانند بذری که ده خوشه برویاند و هر خوشه ۱۰۰ دانه باشد.

ب) همانند بذری که هفت خوشه برویاند و در هر خوشه صد دانه باشد

ج) همانند بذری که صد خوشه برویاند و در هر خوشه هفت دانه باشد.

د)همانند بذری که هفت خوشه برویاند و در هر خوشه هفتاد دانه باشد.

۴-کدام آیه از سوره آل عمران اهمیت حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه را در بین مسلمانان بیان میکند؟

الف) آیه ۱۰۸

ب) آیه  ۱۰۳

ج)آیه ۱۰۲

د) آیه ۱۰۱

۵-ریشه اصلی ریا و خودنمائی» چیست؟ (آیه ۳۸ سوره نساء)

الف)غرور و خودبینی

ب)ثروت زیاد

ج) دوستی با کفار و مشرکین

د)عدم ایمان به خداوند و روز قیامت

۶-مأموریت همه پیامبرانی که نامشان در قرآن ذکر شده و آنهایی که نامشان ذکر نشده، چه بوده است؟ )آیه ۱۶۵ سوره نساء(

الف)همه آنها بشارت دهنده باشند و مردم را به ثواب و پاداش و اطاعت و بندگی خداوند ترغیب کنند.

ب)همه آنها بشارت دهنده و بیم دهنده باشند

ج) همه آنها از جانب خداوند بیم دهنده باشند تا حجّت بر مردم تمام شود.

د)همه مردم را به سوی توحید و یگانگی خداونید دعوت کنند و فقط مردم را به رحمت خداوند امیدوار کنند.

۷-هرکس مسئول کار خویش است » این مطلب از کدام آیه فهمیده می شود؟

الف)  آیه ۱۳۱ بقره

ب) آیه ۲۸۶ بقره

ج)  آیه ۱۰۷ مائده

د)  آیه ۱۰۵ مائده

۸-بازگوئی دقیق خدا در قیامت از اعمال و عقاید مردم از کدام آیه سوره اعراف برداشت می شود؟

الف)آیه ۸

ب) آیه ۹

ج) آیه  ۱۰

د)آیه۷

۹-سرانجام استقامت بنی اسرائیل چه شد؟ (آیه ۱۳۷ سوره اعراف)

الف) وارث سرزمین پهناور شدند به طوری که مشرق ها و مغرب های پُربرکت زمین در اختیار جمعیت مستضعف قرار گرفت

ب) وارث سرزمین پهناوری شدند که مشرق آن پُربرکت بود.

ج) سرانجام آنها این بود که خدا از آنها انتقام گرف و آنها را در دریا غرق کرد.

د) چون آیات الهی را تکذیب کردند خداوند آنها را مجازات کرد.

۱۰-افتخار آفرینان واقعی چه کسانی هستند؟ (آیه ۲۰ سوره توبه)

الف)  کسانی که ایمان آوردند.

ب) کسانی که هجرت کردند.

ج) کسانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند.

د)هر سه مورد

۱۱-با استفاده از آیه ۱۰۳ سوره توبه فوائد زکات عبارت است از:

الف) پاک شدن از رذائل اخلاقی و دنیاپرستی و بُخل

ب) پاک شدن جامعه از فقر

ج) پرورش سخاوت و نوع دوستی و توجه به حقوق دیگران.

د) همه موارد

۱۲-کلمات « عَنید-  مُریب – جَبّار»  آیات ۵۹ و ۶۲ سورة هود  به ترتیب به چه معنایی میباشند؟

الف) بدترین شک کننده- دشمن لجوج- ستمگر

ب) دشمن لجوج-  بدترین شک کننده-

ج) بدترین شک کننده-  دشمن لجوج-  زورگو

د)بدترین شک کننده-  ستمگر – دشمن لجوج

۱۳-کَظِیم» چه کسی گفته میشود؟ (آیه ۸۴ سوره حضرت یوسف)

الف) کسی که دل او پُر از غُصّه است ولی خشم خود را کنترل میکند و برای کسی اظهار نمیکند

ب) کسی که درد و رنج بسیار دارد.

ج) کسی که مصیبت بزرگی به او رسیده باشد.

د) کسی که خبر ناگواری شنیده باشد ولی برای کسی نمیگوید.

۱۴-تنها از خدا بترسید این مطلب از کدام آیه سوره نحل استفاده میشود؟

الف)آیه ۲

ب) آیه ۶

ج) آیه ۱

د) آیه ۴

۱۵-هرچه کنی به خود کنی ، گر همه نیک و بد کنی » مفهوم کدام آیه سوره اِسرا استفاده میشود؟

الف) آیه ۶

ب) آیه ۷

ج) آیه ۴

د) آیه ۵

۱۶-ازکدام آیه سوره حضرت مریم استفاده میشود که ورود همه به جهنم حتمی است؟

الف) آیه ۷۳

ب )آیه ۷۰

ج) آیه  ۷۱

د) آیه ۷۴

۱۷- هیزمهای جهنم هستند». (آیه ۹۸ سوره انبیاء)

الف) بتها

ب) مشرکان و آنچه غیر از غیر خدا می پرستید

ج) مشرکان

د) بدن گناهکاران

۱۸-مؤمنان در انجام کارهای خیر از دیگران سبقت میگیرند »

این مطلب از کدام آیه سوره مؤمنون استفاده میشود؟

الف) آیه ۶۰

ب) آیه ۶۱

ج) آیه ۶۲

د) آیه ۶۳

۱۹-با توجه به آیه ۷۰ سوره فرقان کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد خداوند چگونه با او رفتار میکند؟

الف) خداوند گناهان او را به حسنات  تبدیل می کند.

ب) خداوند توبه او را می پذیرد.

ج ) خداوند او را در زمره بندگان خاص خود قرار می دهد.

د ) خداوند به او توفیق انجام کارهای خوب می دهد.

۲۰-با توجه به آیه ۳۷ سوره قصص چه کسانی رستگار نمی شوند.؟

الف) ستمگران

ب) گناهکاران

ج )دروغگویان

د ) دنیا طلبان

۲۱-در آیه ۱۴ سوره لقمان خداوند پس از سپاس از خود سپاسگذاری آنان را سفارش فرموده است.

الف) اساتید و معلمان

ب) پدر و مادر

ج ) نیکوکاران

د ) فرزندان

۲۲-در آیه ۴۱ سوره احزاب زیاد آن سفارش شده است؟

الف) انفاق

ب) یادخدا

ج )روزه

د)جهاد

۲۳-با توجه به آیه ۲۶ سوره صاد دلیل گمراهی و انحراف از راه خدا در برخی از انسان ها چیست؟

الف) عدم اطاعت انها از فرامین الهی

ب) پیروی از هوای نفس و فراموشی روز حساب

ج) مشغول دنیا و زخارف آن شدن

د ) بی تقوایی  نداشتن ایمان

۲۴-چشم های خائن را میشناسدو از آنچه در سینه ها پنهان است با خبر است ترجه کدام آیه سوره غافر است؟

الف) ایه ۱۷

ب) آیه ۲۵

ج ) آیه ۱۹

د ) آیه ۲۲

۲۵-کدام آیه از سوره شوری است که در آن به امر مشورت تصریح شده است؟

الف) ایه ۳۳

ب) ایه ۳۸

ج) آیه ۴۲

د ) آیه ۳۵

۲۶-خداوند از رگ گردن هم به ما نزدیک تر است» این مفهوم از کدام آیه سوره قاف استفاده می شود؟

الف) آیه ۳۰

ب ) آیه ۲۸

ج آیه ۲۴

د ) ایه ۱۶

۲۷-هر کار کوچک و بزرگ نوشته می شود » ترجمه کدام آیه از سوره قمر است؟

الف ) آیه ۵۴

ب ) آیه ۵۵

ج) آیه ۵۳

د ) آیه ۵۰

۲۸-با توجه به آیه ۱۸ سوره مجادله یکی از صفات بارز منافقین چیست؟

الف) بخل

ب )حسادت

ج ) دروغگویی

د ) طمع

۲۹-کدام آیه از سوره حاقه تصریح دارد که روز قیامت حتمی و آمدنی است؟

الف) آیه ۱۵

ب ) آیه ۹

ج ) آیه ۱۱

د ) آیه ۱۲

۳۰-کدام آیه از قرآن مجید بر این مطلب دلالت دارد که دلبستگی به زرق و برق دنیا انسان را از آخرت غافل می‌کند ؟

الف) آیه ۸۶ سوره بقره

ب) آیه ۱۴ سوره فتح

ج) آیه ۷ سوره روم

د) آیه ۷۵ سوره هود

ارسال پاسخ سؤالات مسابقه از طریق :
  1. صندوق پستی ۳۸۴۸-۱۶۷۶۵
  2. واتس اپ ۰۹۳۸۰۹۷۴۶۹۷
  3. ایمیل qalandari313@.gmail.com
  4. ایمیل hengamehataei0@gmail.com
  5. آدرس پستی: تهران .خیابان بنی هاشم .بن بست سپیده.مجتمع سپید .طبقه ۴. واحد ۶۱.
اللهم عجل لولیک الفرج
پایان
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا