ادعیه

صداقت در اخلاق اسلامی

صداقت

«صداقت»

صداقت و راستی هميشه و در همه حال بهترين شیوه و سياست در زندگی بوده و هست و خواهد بود، چرا که دروغ به سرطان شباهت دارد، ابتدا كوچك است و اگر به كلي ريشه كن نشود رشد مي كند و توان كنترل آن از دست مي رود تا اينكه سرانجام ما را نابود مي سازد.

 “صداقت” بهترين راه و سياست برای داشتن روابط خوب و پایدار با دیگران است، زيرا حقيقت و درستي تنها چيزي است كه موثر واقع مي شود و تنها چيزي است كه بر اساس آن روابط پايا را مي توان بنا كرد. اگر ما انسانها در زندگي نگرش مثبت داشته باشيم، عادت هاي خوب در خود ايجاد كنيم، هدف و انگيزه داشته باشيم، نظم و انضباط شخصي داشته باشيم، از زمان به نحو مطلوب استفاده كنيم، اما تا زماني كه كارمان را صادقانه انجام ندهيم هرگز به موفقيت و آرامش نمي رسيم و هرگز احساس ارزشمندي را درك نمي كنيم مگر آنكه پيرو حقيقت و صداقت در زندگي باشيم.

براي آنكه به شخص صادقي تبديل شويم بايد به معناي اصالت و رابطه آن را با صداقت درك كنيم. اين دو مفهوم را اغلب به جاي هم به كار مي برند، اما اصالت مفهوم وسيع تري است. در زمينه ماهيت انسان، اصالت به معناي تماميت داشتن و كامل بودن است. كسي كه اصالت ندارد انسان ناقصي است، نداشتن صداقت رشد شخصي و اجتماعي ما را كند مي كند و مانع از آن مي شود كه زندگي را به مفهوم دقيق آن درك كنيم و به آرامش دروني و احساس ارزشمند بودن برسيم و با ديگران روابط سالم و شفافي داشته باشيم.

ما نمي توانيم به زندگي احترام بگذاريم، مگر آنكه داراي سجاياي اخلاقي باشيم و در برخورد با ديگران صداقت و درستكاري داشته باشيم. صداقت اصلي ترين ركن زندگي هر انساني مي باشد. همه ما در زندگي بين درست و نادرست درگير نبرد هستيم، اينها نيروهايي از زندگي هستند كه از آغاز هستي تا كنون وجود داشته اند و غير ممكن است بتوان در اين مبارزه در ميانه راه ايستاد ما همه روزه در ميان بد و خوب دست به انتخاب مي زنيم.

متاسفانه ما در محاصره انواع بي صداقتي ها هستيم، از همه اينها بدتر خيلي ها رفتار غير صادقانه دارند و شناسايي نمي شوند و تنها گروهي خلافشان برملا مي شود و این گزاره که “همه اين كار را مي كنند” توجيه و مجوزي براي اين رفتار شده است. بسياري از برنامه هاي تلويزيوني هم اين امر را به نوعی پنهان تبلیغ می کنند. آگهي هاي تجاري همه روزه با پيام هاي خود ما را بمباران مي كنند كه بايد كسي جز خودمان باشيم تا روي ديگران تاثير نيكو بر جاي گذاريم.

نداشتن صداقت در زندگي بيش از هر چيز ديگر مانع از آن مي شود تا به آن شخصي كه مي توانيم و مي خواهيم باشيم تبديل گرديم. دروغ به سرطان شبهات دارد، ابتدا كوچك است و اگر به كلي ريشه كن نشود رشد مي كند و توان كنترل آن از دست مي رود تا اينكه سرانجام ما را نابود مي سازد. نداشتن صداقت زندگي بسياري از مردم را نابود كرده است.

ويليام جيمز، فيلسوف و روان شناس معروف معتقد بود كه ما در اين دنيا جهنم خود را خلق مي كنيم. لوئيس اندروز روانشناس معاصر هم با نظر ويليام جيمز موافق است. او معتقد است كه رفتار ناصادقانه ريشه اغلب مسايل و معضلات رواني است و مي گويد بايد به رابطه ميان ارزش هاي خود و سلامت خود نگاه دقيق تري بيندازيم. نداشتن صداقت گران تمام مي شود.

كساني كه اصالت و تماميت دارند و از خود صداقت نشان مي دهند زندگي را در سطح ديگري تجربه مي كنند و براي آنها زندگي معني دارتر و رضايت بخش تر است. صادق بودن و صداقت داشتن مزاياي مختلفي دارد كه از آن ميان به برخي از موارد آن مي توان اشاره كرد:

– آرامش ذهن؛ صداقت با خود پاداشي درون زاد به همراه دارد. ذهن در صلح با خود به آرامش مي رسد، حتي اگر دليل ديگري براي صادق بودن وجود نداشت همين يك فايده كفايت مي كرد.

– منش و اشتهار؛ عادتهاي خوب سنگ بناي منش و اشتهار هستند و هيچ عادتي به اندازه صداقت نمي تواند روي منش و آبروي انسان تاثير بگذارد. صداقت يكي از بزرگترين خصوصيات انساني است.

– روابط خوب؛ بي صداقتي روابط را متلاشي مي كند و صداقت آن را به هم پيوند مي زند. صداقت در حكم سيماني است كه اشخاص را به هم جوش مي دهد. بزرگترين ركن يك رابطه خوب اعتماد و اطمينان است. اين موضوعي است كه در تمام زمينه هاي زندگي صدق مي كند. دوستي، ازدواج، خانواده، كسب و كار، آموزش و مذهب،و…صداقت و اعتماد و اطمينان فضايي ايجاد مي كنند كه در آن روابط خوب مي توانند رشد بكنند.

– سلامت جسماني و ذهني؛ اگر نداشتن صداقت ريشه بسياري ازمسائل رواني ماست، صداقت منبع سلامت ذهني و رواني است. وقتي صادق باشيم احساس گناه، نگراني و بسياري از ناراحتي هاي ذهني خلاص مي شويم در اين زمان است كه به حرمت نفس و اطمينان خاطر مي رسيم.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا