پرسش و پاسخعمومی

ولایت و امامت

اصل امامت، باور همگانى مسلمانان بوده و هست، دلایل نقلى، عقلى، جامعه شناختى و … پشتوانه‏ ى این باور مى‏باشد با ره آورد بیشتر این ادله، اثبات امامى است كه: داراى ملكه‏ى عصمت و معرفى شده از جانب خدا باشد؛ از آنجا كه مشرب عقل مورد تأیید شرع و مقبول همگان است .
قاعده‏ ى لطف و امامت از آن جا كه خردورزى، در پیدایش و استمرار عقیده، سهم بسزایى دارد و چه بسا ترزیق یك باور از راه تقلید و یا اكراه ممكن نباشد، اهمّیّت كنكاش از ریشه‏هاى امام باورى، آشكار مى‏شود. دانشمندان زیادى، هر كدام، بر پایه‏ى تخصّصى كه دارند، دلایلى آورده‏اند تا ثابت كنند كه انسان و جامعه‏ى انسانى، همواره، نیازمند پیشواى الهى است . این نوشتار در حد توان، به طرح، توضیح و بررسى برخى از آن دلایل مى‏پردازد . آن دلایل. این چنین ‏اند : – برهان لطف؛ ۲- برهان عنایت؛ ۳- قاعده‏ى امكان اشرف، ۴ – برهان علم حضورى؛ ۵- قاعده‏ى حُسن و قبح عقلى؛ ۶- احتیاج درونى؛ ۷- لازمه‏ى حركت و كمال؛ ۸- اقتضاى برهان نظم؛ ۹- جداناپذیرى شریعت از رهبرى الهى؛ ۱۰- اهداف عالى حكومت اسلامى؛ ۱۱- قلمرو حكومت اسلامى .
قاعده‏ ى لطف
یكى از اصول و قواعد مهم در كلام عدلیّه (قاعده‏ ى لطف) است كه پس از قاعده‏ ى «حُسن و قبح عقلى» از بنیادى‏ترین قواعد كلامى به شمار مى‏رود؛ زیرا، مسائل اعتقادى زیادى مُستند به این قاعده هستند. وجوب تكلیف، بعثت، امامت، عصمت رهبران الهى،… از این قبیل است.
كاربرد این قاعده، منحصر در مباحث كلامى نیست، بلكه دامنه‏ ى آن، مباحثى از علم اصول مانند حجیّت اجماع را در نور دیده و به علم فقه هم مانند مباحث امر به معروف و نهى از منكر نفوذ كرده است.
نیز قاعده‏ ى لطف، فقط، مورد توّجه دانشمندان شیعى نیست، بلكه دانشمندان معتزلى، آن را پذیرفته و بر آن، اقامه‏ى برهان كرده‏اند و دانشمندان اشاعره به آن توجّه وافرى مبذول داشته‏ اند. این قاعده، صرفاً، در میان اندیشه‏مندان مسلمان مطرح نبوده، بلكه پیش از آن، در كلام مسیحى، مورد گفت و گو قرار گرفته است، از جمله مفاهیم بسیار مهم و كلیدى در كلام مسیحیّت، مفهوم لطف ( Grace ) است كه در قرون وسطاى مسیحى، موجب پیدایش نظام كلامى ویژه‏اى به نام »الهیات لطف« شده است.
تعریف لطف
لطف، در لغت، یعنى مجرد ارفاق، احسان، مهربانى، اكرام، و شفقت. از دانشمندان كلام، كسى به وجوب انجام دادن لطف به این معانى بر خداوند، معتقد نشده است. در اصطلاح متكلّمان، نعمت‏ها، خیرات، مصالح – و گاهى – آلامى را كه از جانب خداوند به بندگان‏اش مى‏رسد و بیشت‏ر مربوط امور دین و براى كمال معنوى و نیل به سعادت اُخروى است، به گونه‏ كه اگر این مواهب و مصالح نبود، نظام آفرینش لغو، و اصل تكلیف، عبث مى‏شد، «الطاف» گفته مى‏شود. البته اگر این گونه امور، مربوط به نظام معاش و دنیاى انسان‏ها باشد و بیش‏ترین بهره‏ اش، به جسم و بُعد مادى آنان برسد – كه در اصطلاح متكلّمان »الاصلح« نامیده مى‏شود – از بحث ما خارج است .
اقسام لطف
براى این كه مسئله‏ ى “نیاز همیشگى بشر به پیشواى الهى” در سایه‏ ى قاعده‏ ى لطف، به صورت روشن، مستدل گردد، بیان اقسام لطف و این كه مسئله‏ مورد بحث، تحت كدام قسم است، ضرورى مى‏نماید . پاره‏اى از شبهات كه بر اصل قاعده‏ ى لطف و یا بر استناد مسئله‏ ى امامت به قاعده‏ ى لطف شده است، ناشى از كم توجّهى به اقسام لطف و ارایه نكردن تعریف روشن از آن‏ها است. كسانى هم كه به دفاع برخاسته‏ اند، به این مهم، كم‏تر توّجه كرده‏اند، لذا در مقام جواب، دچار مشكل شده‏اند. لطف، به لحاظ تأثیر و بهره‏ مند ساختن انسان‏ها، دو قسم مى‏شود: لطف محصلّ و لطف مُقرّب. لزوم وجود پیشواى الهى، از مصادیق هر دو نوع مى‏تواند باشد .
لطف محصِّل
لطف محصّل، عبارت است از انجام دادن یك سرى زمینه‏ ها و مقدّماتى از سوى خداوند كه تحقّق هدف و غرض خلقت و آفرینش، بر آن‏ها متوقّف است، به گونه‏ى كه اگر خداوند، این امور را در حقّ انسان‏ها انجام ندهد، كار آفرینش لغو و بیهومى‏شود. برخى از مصادیق این نوع لطف، بیان تكالیف شرعى، توان‏مند ساختن انسان‏ها براى انجام دادن تكلیف، نصب و معرّفى ولىّ و حافظ دین و… است . لطف به این معنا، مُحقِقّ اصل تكلیف و طاعت است. ابواسحاق نوبختى، در مقام تعریف لطف محصّل مى‏فرمایند: كارى كه خداوند، در حقّ مكلّف انجام مى‏دهد كه ضررى براى مكلّف ندارد، منتها اگر این كار انجام نمى‏شد، دیگر طاعتى محقّق نمى‏شد.
طرح برهان لطف محصّل و امامت
وقتى انسان از مطالعه‏ ى خود و مخلوقات و هستى به این نتیجه رسید كه تمام مخلوقات آفریده‏ى خداوند است و از مشاهده و اندیشه در نظم و نعمت‏ها و اسرار آفرینش، به اوصاف و هدف‏مندى مبدأ اعلى رسید، مى‏داند كه خداوند نعیم و حكیم، از پیدایش هستى و انسان هدفى دارد (حكمت و هدف‏مندى در آفرینش) و چون خداى سبحان. بى‏نیاز مطلق است، پس هدف، سعادت و به كمال رساندن انسان‏ها است، و رسیدن به آن هدف والا، براى انسان‏ها كه مركّب از عقل و شهوت‏اند و در انتخاب راه سعادت و شقاوت مختارند، بدون فرستادن برنامه و راهنما از جانب خداوند، ممكن نیست، پس خوددارى از تشریع و تكلیف و بعثت پیشواى معصوم، موجب افتادن انسان‏ها در جهالت و شقاوت و نقض غرض مى‏شود و قباحت و زشتى این امر، بدیهى است و خداى سبحان، منزّه از قبایح و زشتى‏ها است، پس حتماً هم تكالیف را بیان مى‏كند و هم راهنما را . پشتوانه‏ ى اصلى این استدلال، حكمت الهى و لغو و عبث نبودن اصل آفرینش است.
پیش فرض‏ها
مهم‏ترین مطلب قاعده‏ ى لطف، توضیح و اثبات پیش فرض‏هاى این قاعده است كه در سایه‏ى آن شبهات زیادى رفع مى‏شود .
۱. اثبات وجود خداوند و وحدانیّت او براى بحث لطف، مفروض و مسلّم است وگرنه نوبت به تكلیف و بعثت نمى‏رسد.
هدف و غرض از آفرینش انسان، رسیدن به كمال و سعادت است و این مهم، در گرو تشریع (برنامه) و معرّفى پیشوا و رهبر معصوم و الهى است (بعثت و امامت) . اثبات این پیش فرض نیز راه‏هاى متعدّدى دارد كه اینجا، از راه جامعه شناختى و انسان شناختى، استفاده مى‏شود .
۲. خداوند، در تمام كارهایش، از جمله آفرینش انسان‏ها، هدف و غرض دارد، وگرنه كارهایش لغو و عبث مى‏شود و همین‏طور نقض غرض و این، هر دو قبیح است و چون خداوند، بى‏نیاز مطلق و داراى علم مطلق است، هیچگاه كار قبیح انجام نمى‏دهد. اصل این پیش فرض و این كه بعثت و معرّفى پیشوا، لطف است، مورد قبول اكثر مذاهب كلامى حتّى بزرگان اشاعره است، منتها اشاعره مى‏گویند، اگر خداوند، این امور را انجام نداد، كار قبیحى انجام نداده است نتیجه‏ كلامشان، این است كه انجام دادن لطف بر خداوند، حتمى و لازم نیست و عقل ناقص انسانى هیچ‏گاه حق ندارد بر خداوند حكم كند و انجام كارى را بر او واجب كند، لكن، با جواب منطقى كه از مبانى مورد قبول خود آنها استفاده شده، اشاعره نیز چاره‏اى جز پذیرش كامل این پیش فرض را ندارند جواب سخن آنان، این است كه این جا، وجوب و باید، از نوع واجب فقهى نیست تا براى كسى تكلیف مشخص شود و عقل ما، حاكم، و خداى سبحان، محكوم شود، بلكه از نوع وجوب هستى‏شناسى و فلسفه و كلام است؛ یعنى، «وجوب عنه» است و نه علیه به عبارت دیگر، مناسبت ذات و صفات خدا با افعالش، این است كه هرگز، كار بیهوده و قبیح انجام نمى‏دهد و اشاعره. صفات جمال و جلال خداوند، از جمله غنى و علم و حكمت او را قبول دارند .
۳. هدف و غرض از آفرینش انسان، رسیدن به كمال و سعادت است و این مهم، در گرو تشریع (برنامه) و معرّفى پیشوا و رهبر معصوم و الهى است (بعثت و امامت) . اثبات این پیش فرض نیز راه‏هاى متعدّدى دارد كه اینجا، از راه جامعه شناختى و انسان شناختى، استفاده می شود
کلید واژه #آفرینش انسان #ولایت#امامت#اصل امامت#اصل ولایت#محصل
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا